Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА CHAIRUP.BG, СОБСТВЕНОСТ НА „ОЛ 6” ЕООД

Молим, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате уебсайта на www.chairup.bg (собственост на „ОЛ 6“ ЕООД). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „ОЛ 6“ ЕООД, с който получавате правото да използвате услугите и информацията на уебсайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и „ОЛ 6“ ЕООД. Чрез достъпа до уебсайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте уебсайта www.chairup.bg.

Собственост

Настоящият уебсайт е собственост на „ОЛ 6“ ЕООД. Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в уебсайта, са собственост на „ОЛ 6“ ЕООД, в случай, че не е посочено друго. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на уебсайта www.chairup.bg са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Общи условия

Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към www.chairup.bg – за интернет сайтове. Категорично се забранява препечатването и използването на цели текстове и използването на снимки и видеоматериали от уебсайта www.chairup.bg, без изричното писмено съгласие на „ОЛ 6“ ЕООД, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него. Всяко подобно действие ще бъде преследвано от „ОЛ 6“ ЕООД по съдебен път.

Отговорност

„ОЛ 6“ ЕООД прави всичко възможно да поддържа на уебсайта си вярна, точно цитирана и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. „ОЛ 6“ ЕООД не носи отговорност за:

– Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до уебсайта и използването на неговото съдържание;
– Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с изпълнението на представени на www.chairup.bg упражнения и съвети;

– Информацията, включена в сайтовете, към които в www.chairup.bg са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване.

Обезщетения

„ОЛ 6“ ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта www.chairup.bg. За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Конфиденциалност

С приемането на настоящите Общи условия, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях данни за целите на директния маркетинг. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като изпратят писмено съобщение до „ОЛ 6“ ЕООД на следния адрес: гр. София, ул. „Партнений Зографски“ 10, вх. 10, ап. 19.

Промени

„ОЛ 6“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време.